Stedenbouwkunde

Personeel

Jacques BELOT
Tel. 082 71 00 64
Fax. 082 71 00 69
Mail. jacques.belot@publilink.be

Aurélie RIDELLE
Tél. 082 71 00 46
Mail. aurelie.ridelle@publilink.be

Catherine MARCHAL
Adviseur inzake orderning van het grondgebied
Tel. 082 71 00 46
Mail. catherine.marchal@publilink.be

Beschikbaarheid: van maandag tot vrijdag, telkens van 9u00 tot 12u00 (namiddag: op afspraak).
Wij bevinden ons: benedenverdieping, linkergang.
Permanentie/tot uw dienst: Op dinsdag zijn we aanwezig tot 18u en tevens op zaterdag van 9u tot 12u.

Diensten

De dienst Stedenbouwkunde staat tot uw beschikking voor alle aanvragen met betrekking tot:

 • stedenbouwkundige vergunningen
 • vergunningen voor verkavelen
 • milieuvergunningen/gecombineerde vergunningen
 • stedenbouwkundige verklaring
 • stedenbouwkundig attest
 • stedenbouwkundige bestemming met consultatie van de atlas van de buurtspoorwegen, sectorplannen, gemeentelijke bestemmingsplannen en andere documenten voor lokale inrichting
 • openbare bekendmaking van dossiers met recht op inzage en technische bijstand
 • kappen van bomen
 • NATURA 2000 grenzen en implicaties
 • saneringspremie (hulp bij invullen van het vereiste formulier)
 • hulp bij het uitwerken van alle stedenbouwkundige dossiers

Aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning
Benodigde documenten: een statistisch formulier INS (model I of II), 2 aanvraagformulieren voor stedenbouwkundige vergunning (bijlage 20), 2 attesten van de architect (bijlage 22), korte uiteenzetting van de gevolgen voor het milieu, 3 sets van 3 foto's, 8 exemplaren van de plannen, het EPB-formulier in te vullen door een EPB-verantwoordelijke.

Dossier voor stedenbouwkundige vergunning
Dit bestaat uit: opties voor de inrichting, architecturale opties, voorschriften, het technisch dossier voor aanleg van een weg, 3 aanvraagformulieren en de plannen overeenkomstig artikel 311 van C.W.A.T.U.P.E.

Landbouwproject(en)
Het bestand hier downloaden.

Geklasseerde gebouwen - milieuvergunningen/gecombineerde vergunningen:
Alle aanvragen (opslagtanks voor gas/stookolie, garage, zinkput, uitbating van stallen) moeten worden ingediend bij de dienst Stedenbouwkunde.

Aangifte klasse 3 voor zuiveringsstation
Het bestand hier downloaden.

Aangifte klasse 3 algemeen
Het bestand hier downloaden.

Hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren voor milieuvergunningen en gecombineerde vergunningen
Het bestand hier downloaden.

Consultatie van het kadaster
Verschillende manieren: Door een afspraak te maken bij de dienst en u aan te bieden met uw identiteitskaart.
Kostprijs: gratis.
Termijn: Onmiddellijk.
Opgelet, de dienst kan en mag geen namen en adressen van eigenaars geven. Hiervoor moet u zich richten tot het kadaster.

N.B. : U kunt informatie krijgen over uw kadastraal inkomen en de oppervlakte van uw perceel. U zal geen enkele kopie mogen meenemen. Kopieën en uittreksels van het register worden alleen verstrekt door het Ministerie van Financiën, beheer van het kadaster, rue Pépin, 5 in 5000 Namen - tel. 081 22 11 52.

 

Document acties