Een andere richting

autre_sens_logo.jpg

Personeel

Jean-Philippe GILAIN 
Verantwoordelijke
Tel. & Fax. 082 67 92 40 
GSM.  0473 82 19 67
E-mail. autresens@yahoo.fr  

Bérengère FOURNY
Sociaal assistent

Giovanna D'AQUALE
Straathoekwerkers

Beschikbaarheid: van maandag tot vrijdag, telkens van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 16u30. (Ook mogelijk om een afspraak te maken)
Wij bevinden ons: Rue de Rochefort, 38 A - 5570 Beauraing
Permanenties : /

Diensten

Preventiedienst, hulp voor verslaafden en hun familie

L'autre sens est un plan stratégique de prévention et de sécurité (anciennement plan drogue) dépendant du Service Publique Fédéral de l'Intérieur ainsi que de la commune de Beauraing. De dienst bestaat uit een gegradueerde psycholoog, een voltijdse criminoloog (Jean-Philippe Gilain) en een deeltijds werkende sociaal assistent (Bérengère Fourny). De dienst is vrij toegankelijk voor allen die in contact komen (rechtstreeks of onrechtstreeks) met legaal of illegaal drugsgebruik. De medewerkers zullen uw vragen graag beantwoorden en staan altijd klaar met een luisterend oor, en steun.

"L'autre sens" streeft de volgende doelstellingen na:

 •  Steeds op een individuele manier reageren op de vragen/verzoeken van personen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het gebruik van verdovende middelen;
 • Dit gebeurt op een gecoördineerde manier, de bedoeling is om samen stappen te zetten die het sociaal contact, de persoonlijke verhoudingen en sociale structuren opnieuw versterkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de plaatselijke en extern beschikbare middelen, partnerschappen met andere organisaties/structuren is dan ook een pluspunt.
 • De medewerkers brengen preventieve acties onder de aandacht inzake het drugsgebruik.
 • Op geregelde basis wordt verslag uitgebracht aan de hogere overheid, waarbij het beroepsgeheim altijd voorop staat.


De sociale opdracht wordt opgedeeld in drie assen:

 • De individuele aanpak (1 op 1)

Personen die zelf vragende partij zijn en moeilijkheden ondervinden door rechtstreeks of onrechtstreeks drugsgebruik worden begeleid. De pyschosociale opvolging, het luisteren naar hun verhaal, en persoonlijke begeleiding verminderen de risico’s op sociale uitsluiting en marginalisering.

 • Preventie

Hierbij richt de dienst zich vooral op personen die in het onderwijs staan en rechtstreeks in contact staan met jongeren. Leerkrachten, onderwijzers of ouders die graag meer willen weten over dit thema kunnen beroep doen op dit aanbod. Ons hoofddoel is om het problematische drugsgebruik en de daaraan verbonden risico’s te voorkomen, we doen dit door de mogelijkheid te creeëren voor uitwisseling en reflexie.

 • Coördinatie

De doelstelling is hier om een coherent beleid uit te stippelen voor de opvolging van de drugsproblematiek. Hiervoor werkt de dienst mee aan de verdere uitbouw van een netwerk van verschillende lokale partijen, rekening houdende met de competenties en de verschillende missies van elk van hen.


Om deze opdracht goed te kunnen vervullen, zijn al verschillende acties ondernomen:

 • Persoonlijke opvolging en begeleiding van drugsgebruiker en hun familie, rekening houdende met de sociale en psychologische achtergronden (zoektocht naar een woning, werk, levensproject, bevraging naar de reden van het drugsgebruik, enz.).
 • Sensibiliserende acties op plaatsen waar veel jongeren komen (fuiven, festivals, enz.). In dit kader worden verschillende hulpmiddelen ingezet om deze campagnes te ondersteunen, zoals bijv. brochures/folders met een beschrijving van de verschillende soorten drugs, uitdelen van condooms, enz. Uiteraard is al deze informatie aangepast aan de doelgroep.
 • De vormingen en sensibilisering van het onderwijzend personeel (leerkrachten, opvoeders, enz.), mensen die in de psycho-medisch-sociale sector werken en alle personen die in aanraking komen met drugsgebruik. De dienst richt hiervoor verschillende zaken in zoals : conferenties, vormingen, toneelstukken, enz.
 • Alle informatie is tevens terug te vinden in verschillende documentatiecentra (uitleendienst voor boeken, tijdschriften, …).
 • Er werd tevens een grensoverschrijdend project opgezet met Frankrijk (oprichting van een netwerk van professionelen die actief zijn tijdens feestelijke aangelegenheden, in het kader van een beleid voor risicobeperking).
 • Deze opdracht wordt vervuld in samenwerking met andere diensten die betrokken zijn bij de drugsproblematiek, zoals de gespecialiseerde centra, H.O.M.’s (hulpverlening open milieu), jeugdhuizen, enz.

 

Het project is ingebed in een preventiepolitiek gebaseerd op ontwikkeling, emancipatie, autonomie, opvoeding, integratie, respect voor verschillen, solidariteit, onbevooroordeeldheid, luisterbereidheid, empathie en aandacht voor zowel het algemene welzijn, als dat van individuele personen. Bovendien is onze werking gebonden aan het beroepsgeheim, waardoor vertrouwen in alle veiligheid kan groeien.

 

Document acties