Administratief boeten

Personeel

Anne-Pascale WERON
Agent sanctionnatrice
Tel. 082 71 00 32
Fax. 082 71 00 36
Mail. anne-pascale.weron@publilink.be 

Beschikbaarheid: Van maandag tot vrijdag, telkens van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.
Wij bevinden ons: benedenverdieping, rechtergang.
Permanentie/tot uw dienst: /

Véronique WIRGOT
Agent constatatrice
Tél. 082 71 00 63
Mail. veronique.wirgot@publilink.be

Beschikbaarheid: Van maandag tot vrijdag, telkens van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.
Wij bevinden ons: benedenverdieping, rechtergang.
Permanentie/tot uw dienst: /

 

Diensten

“Rust, veiligheid en openbare netheid/orde”

Op 08 maart 2006 heeft de gemeenteraad van de stad BEAURAING haar algemene politiereglement goedgekeurd, beter bekend als het charter voor “goed samenleven”, waarvan het doel is om zoveel mogelijk de makkelijk te vermijden ongemakken te verminderen. Op deze manier willen ze ook het aangename sociale karakter versterken van een samenleving met respect voor alle personen.

Het ten uitvoer brengen van dit “Charter voor goed samenleven” moet bijdragen aan het aanpassen van antiburgerlijke gedrag en het ongemak hiervan voor de bevolking verminderen. Met het oog op de nieuwe gemeentewet, zullen attitudes en gedrag dat niet of niet meer strafbaar was, voortaan terug direct kunnen worden aangepakt door de gemeentelijke overheidsdiensten.

 

  • De strijd tegen “kleine” onbeleefdheden …

Het klopt, …
- dat het aanstotelijk is om overal in uw gemeente zakken met afval te zien, terwijl u wel sorteert en inzamelt,
- dat loslopende honden in uw gemeente een gevoel van onveiligheid creëren, uw kinderen aan het schrikken brengen en hun speelterreinen bevuilen,
- dat het ergerlijk is om uw buur om het even welk afval verbrand naast uw huis en de draak steekt met uw opmerkingen hierover.
Onze dagdagelijkse gewoonten en gedragingen hebben gevolgen voor onze buren. Onze handelingen kunnen de levenskwaliteit van anderen benadelen en zelfs schaden.
Ieder van ons is dus verantwoordelijk voor de verbetering van de levenskwaliteit van de hele gemeenschap ...
 

  • Actiemiddelen …

Bij niet naleving van de voorschriften uit het Reglement, zal een procedure worden ingesteld om het ongepaste gedrag te bestraffen.

Een van de middelen om een sanctie op te leggen is de administratieve boete.

Deze boete wordt toegepast voor inbreuken op de meeste bepalingen uit het nieuwe Algemene politiereglement en worden opgelegd door de verantwoordelijke voor sancties die deze functie uitoefent. De bedragen van de administratieve boetes variëren tussen €125 en max. €250, bovenop de kosten verbonden aan het herstellen/opruimen van de locatie(s).

Daarom “beter voorkomen dan genezen” … laten we allen samen de juiste attitude nastreven en zo actief meewerken aan de verbetering van de levenskwaliteit van iedereen.


Downloaden:

Algemeen politiereglement.

 

Document acties