Action laïque

De vrijzinnige actie vindt plaats in een geest van vrije keuze, persoonlijke verantwoordelijkheid en respect voor personen ongeacht hun religie, hun filosofische of politieke overtuigingen zolang deze niet ingaan tegen de democratische waarden.
Boven alles staan een tolerante en solidaire houding centraal, en natuurlijk de mensenrechten.

 • Verdraagzaamheid
  is een open ingesteldheid vanuit respect voor de ander. Het houdt echter niet in dat men zomaar elk idee hoeft goed te keuren. Haat en onverschilligheid zijn voorbeelden van ideeën die ten allen prijze moeten bestreden worden, net om diezelfde verdraagzaamheid te bewaken.
 • Solidariteit
  is een moreel engagement tot wederzijdse hulp en gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle mensen.
  De mens is niet geboren om te lijden, maar om zijn/haar geluk na te streven en te vinden
   
 • De mensenrechten
  en de vrijzinnige beweging delen hetzelfde gedachtegoed: beide beklemtonen ze het recht op verzet tegen absolutisme, het recht op vrije meningsuiting en vrijheid van denken...
  De verovering van de mensenrechten heeft zich stap voor stap afgespeeld en is nog steeds gaande.

De Action Laïque (Vrijzinnige actie) van Beauraing organiseert volgende zaken:

 • vrijzinnige ceremonies die als wegwijzers zijn gedurende een mensenleven: peetschap, overgangsriten om de stap van kind naar adolescent te begeleiden, huwelijk, gouden jubileum, begrafenissen.
 • Een jaarlijkse boekenbeurs en een speelgoedbeurs.
 • Kinderworkshops (workshop vrije expressie).
 • In de mate van het mogelijke worden ook activiteiten georganiseerd op aanvraag.
 • Geregeld worden cursussen georganiseerd (fotografie, vrije expressie, schrijven, ...).
 • Tentoonstellingen over actuele thema’s die in onze maatschappij leven.
 • Bijeenkomsten en debatten op basis van uw voorstellen en onze mogelijkheden.
   
 Voor vragen, contacteer :
 
Monique Tourneur : 082 71 21 64 of 0478 48 67 88
Jean-Philippe en Ginette Hainaut : 082 71 21 70
 

 

Document acties